topmenu

rdw

RDW

Wat doet de RDW?

APK
Nadat voertuigen zijn toegelaten op de weg en een kenteken hebben gekregen, blijft de RDW de veiligheid van voertuigen periodiek in de gaten houden. Dat gebeurt onder meer door de APK. Nederlandse garages doen deze APK-keuringen; de RDW controleert of het goed gebeurt. Ook de milieuaspecten, zoals bijvoorbeeld de uitstoot van schadelijke stoffen, vallen onder de APK. Veiligheid en milieu blijft dus een permanent punt van controle gedurende de hele periode dat voertuigen op de weg rondrijden.

Basisregister
Daarnaast registreert de RDW de gegevens van voertuigen, hun eigenaren en de afgegeven documenten zoals kenteken- en rijbewijzen. De RDW beheert zo het basisregister voertuigen in Nederland. Ook verstrekt de RDW hierover informatie aan autoriteiten in binnen- en buitenland. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van de bestrijding van voertuigcriminaliteit. In feite volgt de RDW voertuigen dus vanaf het moment van ontwikkeling tot en met de sloop, zowel in technisch als in administratief opzicht.

Lid Bovag
APK REMINDER
Garage Wilms Nieuws